Publicerad: 13 april 2016

Dom om RiB-avtalet

Den 13 april meddelade Arbetsdomstolen dom i ett mål mellan Brandmännens Riksför-bund (BRF) och Vännäs kommun. Kommunen har följt SKL:s tolkning av avtalet, och därför kom målet att handla om vad SKL och BRF egentligen avsett med denna bestämmelse.

Målet gällde en ganska teknisk fråga, hur ersättning vid utryckning på kvällar och helger ska beräknas enligt kollektiv­avtalet RiB 13.

På kvällar och helger utges en högre ersättning vid utryckning och andra insatser. BRF menade att det skulle vara en schablonberäkning, medan Vännäs kommun, och SKL, menade att den högre ersättningen ska betalas ut endast för faktiskt arbetad tid.

Arbetsdomstolen (AD) gör en noggrann genomgång av avtalet och historiken. AD konstaterar att bestämmelsen i RiB 13 (Bilaga 1 § 8 punkt 2) ska tolkas i enlighet med BRF:s uppfattning. Domen får betydelse även för tolkningen RiB 15 i samma fråga.

- Det var viktigt att få frågan prövad av AD eftersom parterna hade så olika uppfattningar om avtalets innehåll på den här punkten. Domen kommer att påverka fler räddningstjänster än Vännäs kommun, säger Maria Dahlberg, förhandlingschef på SKL.

Domen innebär att vid tillämpning av RiB 15 ska den förhöjda ersättningen betalas ut som hel timme för varje påbörjad första timme under någon av de tider som anges i Bilaga 1 § 10. Det betyder att både grundbeloppet och den för­höjda ersättningen ska betalas ut som hel timme för varje påbörjad första timme.

Arbetsdomstolens dom nr 2016 nr 26, Brandmännens Riksförbund ./. Vännäs kommun

Frågor med anledning av denna artikel kan ställas till arbetsrättsjuristen Christina Madfors, telefon 08-452 76 12 eller e-post christina.madfors@skl.se och till förhandlaren Jan Bergström, telefon 08-452 76 99 eller e-post jan.bergstrom@skl.se

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!