Publicerad: 9 maj 2016

Dom från Arbetsdomstolen - byte av rast mot måltidsuppehåll på annan tid än vid nattarbete utgör inte brott mot kollektivavtalet HÖK och villkorsbilagan AB

I onsdags, den 4 maj 2016, meddelade Arbetsdomstolen mellandom i ett mål mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Södermanlands läns landsting.

Kommunal hade stämt Södermanlands läns landsting och yrkade allmänt skadestånd med 25 000 kronor till var och en av 269 namngivna medlemmar i förbundet samt till Kommunal med 100 000 kronor för kollektivavtalsbrott. Arbetsdomstolen prövade i mellandom frågan om brott mot kollektivavtalet. Arbetsdomstolen avslog Kommunals yrkande.

Sakfrågan i målet gällde huruvida byte av rast mot måltidsuppehåll på annan tid än vid nattarbete utgjorde brott mot arbetstidslagen, ATL eller mot kollektivavtalet HÖK 13 och dess villkorsbilaga Allmänna bestämmelser § 13 mom. 7g.

I Allmänna bestämmelser, i dess lydelse 2013, § 13 mom. 6 a har parterna kommit överens om att rast får bytas mot måltidsuppehåll vid nattarbete. För byte av rast mot måltidsuppehåll på annan tid än vid nattarbete har de lokala parterna möjlighet att träffa ett lokalt avvikelseavtal från ATL. Av AB § 13 mom. 7 första stycket framgår att ett sådant lokalt avtal inte behöver godkännas av central arbetstagarorganisation. AB § 13 mom. 7 första stycket innebär att den centrala arbetstagarorganisationen har delegerat möjligheten att teckna lokala avvikelseavtal till lokal nivå. Av bilaga 4 till Huvudöverenskommelsen, HÖK, centrala protokollsanteckningar, anteckningar till AB punkten 6 framgår vilken nivå inom arbetstagarorganisationen som har fått delegationen.

Domen är av principiell betydelse för hela HÖK/LOK-konstruktionen, säger Maria Dahlberg, förhandlingschef på SKL. Det var viktigt för oss att få kvitto på att den partsavsikt som avtalades för 36 år sedan alltjämt gäller.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!