Publicerad: 29 november 2019

Upphandling av företagshälsovård

SKR har tagit fram råd som ska ge stöd vid upphandling av företagshälsovårdstjänster i kommunen eller regionen.

Enligt arbetsmiljölagen (kap. 3 § 2c) är arbetsgivare skyldiga att ge de anställda den företagshälsovård eller motsvarande expertkunskap som krävs i respektive yrke. Företagshälsovården arbetar både hälsofrämjande och förebyggande samt med arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering. I upphandlingen av företagshälsovård bör både arbetsgivare och fackliga företrädare vara delaktiga.

För en lyckad upphandling

Råd vid upphandling och samarbete med företagshälsovård hjälper organisationer som upphandlar företagshälsovård. Resonemangen är i stora drag även giltiga för organisationer med inbyggd företagshälsovård, särskilt när det gäller vikten av att utreda de egna behoven och att söka skapa ett långsiktigt, förtroendefullt samarbete.

Råd vid upphandling och samarbete med företagshälsovård (PDF, nytt fönster)

Sex viktiga steg vid upphandling

Råden beskriver sex steg för upphandling av och samarbete med företagshälsovård:

  • Förutsättningar för upphandling
  • Beskriva utgångsläge och behov
  • Skapa ett förfrågningsunderlag
  • Granska anbud och fatta beslut
  • Starta och utveckla ett långsiktigt samarbete
  • Uppföljning

Den innehåller även bilagor och stödmaterial som ska kunna bidra till en framgångsrik upphandling.

Råden koncentreras kring det som kännetecknar upphandling och samarbete med företagshälsovården, som tillhandahåller en blandning av både service- och kunskapstjänster.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Westlund
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!