Publicerad: 11 december 2019

Fråga och svar

7. När ska läkarintyg under sjuklöneperioden användas?

Individen är, som huvudregel, skyldig att lämna in ett läkarintyg till sin arbetsgivare efter sju dagars sjukfrånvaro. I vissa fall kan arbetstagaren vara skyldig att lämna intyget tidigare. Läkarintyget är avsett att användas endast till och med dag 14 i sjukperioden. Om sjukfallet vid första bedömning bedöms passera dag 14, bör istället "Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren" användas.

Individen ansvarar själv för att arbetsgivaren får tillgång till läkarintyget. Intyget kan i dagsläget inte skickas elektroniskt från hälso- och sjukvården till arbetsgivaren. Individen kan däremot se och hantera sina elektroniska intyg i e-tjänsten Mina intyg, som nås via 1177.se.

Mina intyg

Förstadagsintyg

Läkarintyget kan även användas tidigare i sjuklöneperioden, ett så kallat förstadagsintyg (Arbetsgivaren får om det finns särskilda skäl för det, begära att arbetstagaren genom intyg av läkare styrker nedsättning av arbetsförmågan tidigare än dag 8 i sjuklöneperioden, 10 a § SjLL).

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!