Publicerad: 11 december 2019

Fråga och svar

15. Arbetstagaren har, utöver diagnosen, även dolt annan information i läkarintyg för sjuklöneperioden. Hur bör vi agera?

Läkarintyget för sjuklöneperioden innehåller de frågor som SKR bedömer att arbetsgivaren behöver ha kunskap om för att kunna ta ställning till om arbetstagaren har rätt att vara frånvarande på grund av sjukdom, har rätt till sjuklön och om en eventuell anpassning av arbetsuppgifterna skulle möjliggöra att hen ändå kan arbeta helt eller till viss del. Ett läkarintyg som innehåller för lite information kan vara i behov av komplettering, oavsett i vilken form intyget utfärdas.

Det bör råda kännedom på arbetsplatsen om syftet med skyldigheten att lämna in ett läkarintyg vid frånvaro på grund av sjukdom.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!