Publicerad: 11 december 2019

Fråga och svar

12. Kan jag kräva att arbetstagaren lämnar in det läkarintyg som SKR tagit fram?

Nej, eftersom det inte finns något formkrav, det vill säga vedertaget intygsformulär, för hur läkarintyget ska se ut under sjuklöneperioden.

Det som är avgörande är om intyget innehåller den information som krävs för att bedöma om arbetstagarens frånvaro beror på sjukdomen, på vilket sätt arbetsförmågan är påverkad på grund av sjukdom i förhållande till arbetstagarens arbetsuppgifter och vilka eventuella anpassningar som kan möjliggöra viss eller hel arbetsförmåga.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!