Publicerad: 11 december 2019

Fråga och svar

22. Vad innebär en elektronisk signering?

När en läkare eller tandläkare ska utfärda ett läkarintyg måste läkaren logga in i ett system, oftast ett journalsystem eller vårdens intygsapplikation Webcert. Inloggning sker med kort och kod, för privatläkare finns även möjlighet att logga in med mobilt bankID. När läkarintyget är färdigskrivet gör läkaren en digital signering (liknande en signering som görs för att bekräfta betalning i en internetbank).

Läkarintyget kan sedan skrivas ut och lämnas till arbetstagaren. På det utskrivna läkarintyget står det angivet i en röd ruta att det är elektroniskt signerat. I utskriften anges även läkarens namn och vilken vårdenhet som utfärdat läkarintyget.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!