Publicerad: 11 december 2019

Fråga och svar

20. Arbetsgivarens version av Försäkringskassans intyg ser annorlunda ut, är det samma innehåll i bägge intygen?

Ja. För att förenkla utfärdandet av arbetsgivarversionen utfärdar läkaren först Försäkrings-kassans digitala läkarintyg för sjukpenning och överför därefter innehållet i Försäkrings-kassans intyg till arbetsgivarversionen av läkarintyget.

Med andra ord, när arbetsgivarversionen av intyget utfärdas har läkaren redan tagit ställning till och besvarat samma frågor som Försäkringskassan begär svar på i sitt intyg.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!