Publicerad: 11 december 2019

Fråga och svar

18. Varför behövs det en arbetsgivarversion av Försäkringskassans läkarintyg?

Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer höga krav på att den personuppgift som inhämtas ska vara relevant för ändamålet och att mer information inte får inhämtas än vad aktören bevisligen har behov av för sin handläggning. Att använda en annan organisations läkarintyg kan innebära att fel eller fler uppgifter än nödvändigt inhämtas. Det är även av stor vikt att det är tydligt vem eller vilken organisation som är mottagare av intyget.

Med hänsyn till GDPR och Socialstyrelsens intygsföreskrift bedömer SKR att hälso- och sjukvården inte bör använda ett intygsformulär där mottagaren är Försäkringskassan i de fall patientens arbetsgivare är mottagare.

Socialstyrelsens föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården; HSLF-FS 2018:54 (PDF, nytt fönster)

En anpassad version av Försäkringskassans intyg för sjukpenning har tagits fram som kan användas av arbetstagare i förhållande till arbetsgivare. Informationen i Försäkringskassans digitala läkarintyg återanvänds enkelt genom att innehållet förs över till arbetsgivarversionen i intygsapplikationen Webcert. I det nya "Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren (AG7804)" är Försäkringskassans logotyp utbytt mot SKR:s logotyp.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!