Publicerad: 11 december 2019

Fråga och svar

2. Varför finns det en arbetsgivarversion av Försäkringskassans läkarintyg avsett för sjukfall som passerar dag 14?

Den nya arbetsgivarversionen av Försäkringskassans läkarintyg har tagits fram för att säkerställa att läkarintyget är förenligt med GDPR och rådande regelverk.

För att det ska vara tydligt att läkarintyget är en arbetsgivarversion av Försäkringskassans läkarintyg har vissa utseendemässiga justeringar gjorts, till exempel är Försäkringskassans logotyp borttagen och ersatt med SKR:s logotyp.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!