Publicerad: 11 december 2019

Fråga och svar

11. Varför behövs en särskild arbetsgivarversion av läkarintyget från och med dag 15 i sjukfallet?

Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer höga krav på att den personuppgift som inhämtas ska vara relevant för ändamålet och att mer information inte får inhämtas än vad aktören bevisligen har behov av för sin handläggning. Att använda en annan organisations intyg kan därför innebära att fel eller fler uppgifter än vad som behövs inhämtas. Det är även av stor vikt att det är tydligt vem eller vilken organisation som är mottagare av intyget.

SKR:s bedömning är att det inte är förenligt med GDPR eller Socialstyrelsens intygsföreskrift att hälso- och sjukvården använder ett läkarintyg där mottagaren är Försäkringskassan i de fall individen behöver lämna ett intyg till sin arbetsgivare. Därför har en anpassad version av Försäkringskassans intyg för sjukpenning tagits fram, som kan användas i förhållande till individens arbetsgivare.

Socialstyrelsens föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården; HSLF-FS 2018:54 (PDF, nytt fönster)

Informationen i Försäkringskassans digitala läkarintyg återanvänds enkelt genom att innehållet överförs till arbetsgivarversionen av läkarintyget i intygsapplikationen Webcert.

I det nya Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivare (AG7804) är Försäkringskassans logotyp utbytt mot SKR:s logotyp.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!