Publicerad: 15 oktober 2020

Lagar om rehabilitering

Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen (AML) ett stort ansvar för att arbetstagare får rehabilitering och kan återgå i arbete hos arbetsgivaren.

Ytterligare bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetsplatsen finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 och AFS 1994:1 samt Diskrimineringslagen SFS 2008:567.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!