Publicerad: 15 oktober 2020

Organisatorisk och social arbetsmiljö i skolan, OSA

OSA riktar sig särskilt till dig som jobbar med arbetsmiljöfrågor i skolan och förskolan.

Skol-OSA är ett partsgemensamt projekt mellan SKR, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

I skol-OSA finns texter som utvecklar och förklarar OSA:s paragrafer. Här finns också texter som riktar sig direkt till lokala och centrala samverkansgrupper, skyddskommitté eller motsvarande. Tanken är att ombud och chefer ska kunna läsa mer om OSA-paragraferna, men också få reda på hur man kan jobba med OSA i skolan och förskolan så att arbetsmiljön blir bättre.

I skol-OSA finns en verktygssida där du kan hitta olika verktyg för arbetsmiljöarbete, exempelvis OSA-checklistor och förslag till riskbedömningar.

Hela dokumentet

Skol-OSA, i sin helhet (PDF, nytt fönster)

Dokumentet i delar

Nedan kan du ladda ner Skol-OSA del för del. Samtliga länkar är i formatet PDF och öppnas i nytt fönster.

Arbetsmiljölagen som fundament

Syfte, omfattning och definitioner (1-4 §)

Systematiskt arbetsmiljöarbete (5 §)

Kunskaper (6 §)

Mål (7-8 §)

Motverka ohälsosam arbetsbelastning (9 §)

Arbetsbelastning - prioritera bland arbetsuppgifter (10 §)

Starkt psykiskt påfrestande arbete innebär större risker (11 §)

Arbetstidens förläggning (12 §)

Kränkande särbehandling (13-14 §)

Verktyg och fördjupning

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!