Publicerad: 18 november 2020

Friskfaktorer, arbetsmiljö

Friskfaktorer innebär att man utgår från det som är bra på arbetsplatsen istället för att bara fokusera på problem. Genom att utgå från det som gör att personal/arbetstagaren fungerar optimalt, ökar arbetslusten och hälsan förbättras.

Mycket i arbetsmiljölagstiftningen och i det traditionella arbetsmiljöarbetet har handlat om fokus på risker, brister och problem. Faktum är att det för det mesta är positivt för hälsan att ha ett arbete - men inte alltid. Friskfaktorerna finns såväl i som utanför arbetet. Eftersom både människor och arbetsplatser är olika blir även friskfaktorerna unika för var och en.

Åtta friskfaktorer

Forskning visar att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro ofta kännetecknas av väl utvecklade friskfaktorer. Dessa är:

 1. Ledarskap, närvarande, tillitsfullt och engagerat
 2. Delaktighet och påverkansmöjligheter
 3. Kommunikation och återkoppling
 4. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i vardagen
 5. Rehabiliteringsarbete för lång- och korttidssjukfrånvaro
 6. Rättvis och transparent organisation
 7. Kompetensutveckling hela karriären
 8. Prioritering av arbetsuppgifter

Film om frisk- och riskfaktorer

Professor emeritus Eva Vingård berättar om frisk- och riskfaktorer och hur de påverkar verksamheten.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Gunnar Sundqvist
  Utredare
 • Anders Westlund
  Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!