Publicerad: 23 oktober 2018

Ergonomi, arbetsmiljö

Ergonomi handlar ofta om hur arbetsplatsen och arbetsmiljö ska se ut för att inte slita på kroppen i onödan, exempelvis arbetsställning, ljud, ljus och klimat samt hur kroppen används på ett lämpligt sätt vad gäller att skjuta, dra, lyfta, bära och kroppshållning.

Ofta skiljer man på belastningsergonomi och kognitiv ergonomi.

Belastningsergonomi

Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar kroppens muskler och leder.

Arbetsställning och belastning – ergonomi, Arbetsmiljöverket

Kognitiv ergonomi, informationsergonomi

Kognitiv ergonomi eller informationsergonomi handlar om när vi tolkar och tar in information i ett samspel mellan människa och teknik. Den kognitiva ergonomin blir allt viktigare i ett allt mer informationsintensivt samhälle. Utmaningen handlar om att anpassa teknik till vår kognitiva förmåga; att se, höra, förstå, minnas och fatta beslut. För att förstå samspelet mellan människan och maskinen måste vi först förstå hur vår hjärna fungerar.

Ett perspektiv som inkluderar våra ergonomiska förutsättningar handlar om människa, teknik och organisation (MTO). Att betrakta ett arbetsmoment i ett MTO-perspektiv är att försöka se hur människa, teknik och organisation samspelar när risker uppstår.

Den hjärnvänliga arbetsplatsen– kognition, kognitiva funktionsnedsättningar och arbetsmiljö (PDF, nytt fönster)

Verktyg från Suntarbetsliv

Mät din armbelastning, ErgoArmMeter

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare
  • Anders Westlund
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!