Publicerad: 17 juni 2020

Ta vara på medarbetarnas engagemang för minskad sjukfrånvaro

En god arbetsmiljö och en väl fungerande verksamhet förutsätter medarbetarnas engagemang och delaktighet vilket i sin tur bygger på tillit till och tillvaratagande av medarbetarnas signaler.

Centrala parter har tecknat "Avtal om samverkan och arbetsmiljö", som ger varje medarbetare goda möjligheter att kanalisera sitt engagemang för verksamhet och arbetsmiljö.

Centralt samverkansavtal om samverkan och arbetsmiljö

Information om avtalet samt stödmaterial för lokal samverkan.

Centralt samverkansavtal om samverkan och arbetsmiljö

Avtal om samverkan och arbetsmiljö

På Suntarbetsliv finns stöd för hur arbetet kan gå till för att träffa ett lokalt samverkansavtal.

Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Vår arbetsmiljö

Verktyg som används på till exempel arbetsplatsträffar för att tillsammans undersöka nuläget för olika arbetsmiljöområden.

Vår arbetsmiljö

FAS Dialogverktyg

Verktyget hjälper till att skapa en gemensam bild av verksamheten, uppdraget och vägen till ett hållbart arbetsliv.

FAS Dialogverktyg

Bättre möten

Verktyget hjälper till att utveckla kommunikationen vid möten i arbetsgrupper.

Bättre möten

Arbetsplatsträff - exempel från Södertälje kommun

Ett APT-kit med frågor kring OSA hjälper arbetsplatser i Södertälje kommun att få fart på sitt OSA-arbete.

Arbetsplatsträff i Södertälje kommun

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!