Publicerad: 17 juni 2020

Stärka chefers förutsättningar i arbetsmiljöarbetet

Cheferna har det operativa ansvaret för det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet, samtidigt som förutsättningarna är ett ansvar för högsta ledningen. Även skyddsombuden har en viktig roll.

Båda dessa funktioner behöver säkras kunskap om regelverk samt vad som skapar friska arbetsplatser med hållbar hälsa.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning, speciellt anpassad för kommun- och regionsektorn, samlar flera exempel på hur man kan arbeta för att få till en god arbetsmiljö.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

OSA-kollen

OSA-kollen är ett verktyg som ger stöd för individ och grupp att både förstå och jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA.

OSA-kollen

OSA-utbildningen

Grundutbildning för kommun- och regionsektorn i organisatorisk och social arbetsmiljö som chefer och skyddsombud går tillsammans.

OSA-utbildningen

OSA-kompassen

Verktyg för att sätta sig in i OSA-föreskrifterna.

OSA-kompassen

Digi-ronden

Verktyg som ger stöd för en smartare och mänskligare digital arbetsmiljö.

Digi-ronden

Stress och balans

Ett självskattningstest för att uppmärksamma tidiga tecken på ohälsosam stressnivå.

Testa din stressnivå

Informationsansvarig

  • Kristina Folkesson
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!