Publicerad: 17 juni 2020

Nya vägar tillbaka från sjukskrivning

Medarbetare som befinner sig i långa sjukskrivningar, där rehabiliteringsmöjligheterna tillbaka till ordinarie tjänst eller arbetsuppgifter är uttömda, måste få goda förutsättningar att växla jobb eller yrke för att komma tillbaka i arbete.

Överenskommelse om tidig lokal omställning

Införandet av tidig lokal omställning innebär att lokala omställningsmedel tillgängliggörs till tidiga omställningsåtgärder med huvudsyfte att undvika framtida uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Tidig lokal omställning, TLO-KL

Omställningsfonden

Omställningsfonden stöttar anställda i kommuner, regioner, kommunalförbund och Sobonaföretag till nytt jobb vid uppsägning.

Omställningsfonden

Rehabiliteringsstöd

AFA-försäkring är med och bidrar med stöd till bland annat omställning eller livsstilsförändring.

Rehabiliteringsstöd

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!