Publicerad: 17 juni 2020

Bättre användning av företagshälsovård

En kvalitetssäkrad företagshälsovård är ett viktigt stöd för det lokala arbetsmiljöarbetet.

Verksamheterna ska ha tillgång till opartisk företagshälsovård med flerdisciplinär kompetens och branschkunskap som kan ha en expertroll i arbetsmiljö- och arbetsanpassningsarbetet.

Råd vid upphandling av företagshälsovårdstjänster

Företagshälsovården är en viktig stöttepelare i arbetet för en hållbar arbetsmiljö. Centrala parter har tagit fram ett råd och stöd för upphandling av företagshälsovårdstjänster i kommunen eller regionen.

Råd vid upphandling och samarbete med företagshälsovård (PDF, nytt fönster)

Råd och stöd för upphandling av företagshälsovårdstjänster

Vässa er företagshälsa med samverkan

Företagshälsovården kan vara ett viktigt stöd i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Men för att det ska ske, behöver både chefer och skyddsombud vara med i processen för en upphandling.

Vässa er företagshälsa med samverkan

Ny roll för företagshälsan - exempel från Helsingborg

Helsingborgs kommun upphandlade sin företagshälsovård i samverkan. Resultatet blev helt nya tjänster och en ny roll för företagshälsovården.

Nytt avtal med företagshälsan - så gjorde Helsingborg

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!