Publicerad: 27 november 2017

Fråga och svar

Vad ska en drabbad medarbetare göra i en situation där man känner sig utsatt för mobbning, kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier av sin närmaste chef?

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) säger att man ska ha rutiner för och kunskaper om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. Det ska vara tydligt vem man ska vända sig till.

I de allmänna råden står även att man bör kunna vända sig till en högre chef och att den som ska göra en utredning bör vara opartiskt och ha de berördas förtroende.

Det bör även finnas alternativ. Det kan exempelvis finnas en utsedd person på HR-/personalavdelningen. Den personen bör ha specialkompetens och möjlighet att ta emot informationen snabbt.

Det går även att ta kontakt med fackliga företrädare eller skyddsombud.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!