Publicerad: 24 november 2017

Fråga och svar

På vilken organisatorisk nivå bör en policy formuleras för att motverka mobbning, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier?

Det är viktigt att inte skapa policy-, rutin och måldokument på alltför många ställen. Därför är det en fördel att skapa en policy på en övergripande nivå i organisationen. Policyn kan då lättare följas upp i samband med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Ett generellt råd är att antalet policy-, rutin och måldokument i arbetsmiljöarbetet inte är för många. Alltför många av dessa styrdokument leder till att fokus förloras i det förebyggande arbetet.

Policy, riktlinjer och rutiner ska vara kända av chefer och medarbetare i verksamheten. Skyddsombud och arbetstagare ska ha möjlighet att vara delaktiga när dessa dokument tas fram. Om dessa dokument tas fram centralt i en stor organisation kan en bearbetning behövas på förvaltnings- eller arbetsplatsnivå.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!