Publicerad: 24 november 2017

Fråga och svar

Hur ska man utforma rutiner för att förebygga sexuella trakasserier?

Enligt Arbetsmiljöverket ska rutinerna minst omfatta:

Vem ska man säga till?

Den personen man ska underrätta bör ha kunskap och möjlighet att ta emot informationen snabbt.

Vem pratar man med om den som kränker är närmaste chefen eller annan som man är beroende av?

Det bör finnas alternativ.

Vad händer med det jag berättar?

Det ska vara klart vilka som får del av informationen och vad som händer.

Vilken hjälp finns att få för den som är utsatt?

Den kan ges av någon med rätt kompetens från personalavdelningen, företagshälsovård, konsult eller motsvarande. Det är viktigt att det sker snabbt och professionellt.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!