Publicerad: 1 november 2016

Fråga och svar

Vad innebär OSA-föreskriften för arbetsgivarna?

OSA-föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) började gälla den 31 mars 2016.

Har verksamheten ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete så beaktas typiskt sett de frågor som tas upp i OSA-föreskriften:

  • Arbetsbelastning
  • Arbetstid och -förläggning
  • Arbetet mot kränkande särbehandling 

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!