Publicerad: 30 juni 2020

Fråga och svar

Praktiska råd och tips

Hur arbetar man systematiskt med de här OSA-frågorna?

Egentligen är det på samma sätt som andra arbetsmiljöfrågor. Dessa frågor ska integreras i den struktur som finns i SAM-föreskriften (AFS 2001:1)

Det innebär att:

  1. undersöka risker för ohälsa,
  2. göra en bedömning av de risker man konstaterar,
  3. genomföra åtgärder och skriva en handlingsplan beträffande de risker man inte genomför omedelbart,
  4. därefter följa upp att åtgärderna haft effekt.

Arbetsgivaren bör dessutom se över fördelningarna av arbetsmiljöuppgifter i SAM - det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att chefernas roller är tydliga även vad gäller den sociala arbetsmiljön.

Har ni några tips på hur man kan arbeta med OSA-frågor?

Suntarbetsliv har tagit fram en hel verktygslåda i den så kallade OSA kompassen. Problemet har inte varit att hitta bra sätt att arbeta med frågorna utan snarare att det finns många metoder på marknaden vilket innebär att det kan vara svårt att veta just vilken metod som fungerar bäst. Här måste man nog göra någon form av omvärldsbevakning och kolla vilken metod som passar bäst på den egna arbetsplatsen. Suntarbetsliv lyfter fram olika goda exempel i olika reportage.

OSA-kompassen, Suntarbetsliv

OSA-utbildningen, Suntarbetsliv

OSA-kollen, Suntarbetsliv

Vad händer om Arbetsmiljöverket kommer på inspektion?

SKR har tagit fram en skrift om råd vid kontakter med Arbetsmiljöverket.

Det är viktigt att förbereda mötet med Arbetsmiljöverket och bestämma vem eller vilka personer som ska representera arbetsgivaren, så att mötet blir så givande som möjligt.

Tillsyn av Arbetsmiljöverket

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!