Publicerad: 8 januari 2021

Fråga och svar

Kränkande särbehandling

I föreskriften står att arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras och att detta gärna kan göras skriftligen i en policy.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

SKR har tagit fram en skrift för att tydliggöra skillnader och likheter mellan arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen samt för att du som arbetsgivare ska veta vilket ansvar du har utifrån de båda regelverken. Skriftens huvudfokus avser kränkningar och trakasserier som sker i verksamheten mellan arbetstagare eller kollegor.

Sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!