Publicerad: 1 november 2016

Fråga och svar

Har medarbetaren något eget ansvar?

Medarbetarna ska följa arbetsgivarens anvisningar och lyfta upp problem om de förekommer.

Vad gäller den fysiska arbetsmiljön talar man ofta om säkerhetskultur vilket handlar om de gemensamma normer och värderingar runt säkerhet som råder på arbetsplatsen. Detta resonemang kan man i viss mån överföra till den sociala miljön. Vi är ju varandras arbetsmiljö, och det betyder att alla på arbetsplatsen har ett stort ansvar för att bete sig väl mot varandra. Den sociala arbetsmiljön är ett uttryck för hur vi beter oss mot varandra. Här har chefer, skyddsombud och fackliga företrädare ett extra stort ansvar att vara förebilder.

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!