Publicerad: 30 april 2020

Fråga och svar

Vilken roll i en utredning har den som anklagar någon för kränkande särbehandling?

Arbetsgivaren ska tillhandahålla stöd för den som drabbats av kränkande särbehandling. Detta kan exempelvis ske genom företagshälsovårdens försorg.

Inför en utredning bör man klargöra att det inte går att uttala sig anonymt om en person, som inte under något skede av en utredning får replikrätt. Det får inte vara fritt fram för vem som helst att anklaga någon för kränkande särbehandling som inte kan försvara sig.

Om det även är frågan om diskriminering ska repressalieförbudet beaktas. Repressalier är, enligt diskrimineringslagen, att någon blir utsatt för någon form av bestraffning eller dålig behandling, som en reaktion på att denne har påtalat eller anmält diskriminering.

Exempel på repressalier är handlingar eller uttalanden som medför obehag för någon som anmält eller påtalat diskriminering.

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!