Publicerad: 30 april 2020

Fråga och svar

Vilka lämpliga diskussionspunkter kan användas för att följa upp arbetet med att förebygga och hantera kränkande särbehandling?

Arbetsgivaren ska se till att det finns särskilda rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras. Arbetsgivaren är också skyldig att se till att arbetstagarna känner till dessa rutiner. En lämplig tidpunkt att följa upp arbetet med att förebygga och hantera kränkande särbehandling är i samband med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Frågor som kan vara lämpliga att ställa sig för att följa upp att frågor om kränkande särbehandling är integrerade i det systematiska arbetsmiljöarbetet:

  • Finns det kunskap hos chefer och medarbetare om vad kränkande särbehandling är?
  • Är det tydligt att det inte är accepterat?
  • Har man koll på det som kan orsaka kränkande särbehandling?
  • Gör man någonting åt det?
  • Har alla information om vem eller vilka man ska tala med gällande kränkande särbehandling?
  • Vet dessa i sin tur vad de ska göra och var informationen hamnar?
  • Står det är klart var den utsatte kan få hjälp så snabbt som möjligt?

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!