Publicerad: 30 april 2020

Fråga och svar

Hur tydliggör arbetsgivaren att kränkande särbehandling inte accepteras?

Genom att vara tydlig med att kränkande särbehandling inte accepteras. Detta bör klargöras i en policy där man har rutiner hur man ska agera om kränkande särbehandling uppstår. Denna policy bör utarbetas av arbetsgivaren i samverkan med skyddsombud på central nivå inom organisationen. Det är även viktigt att den går att tillämpa lokalt.

Det är naturligt att rutiner och andra åtgärder för att motverka kränkande särbehandling följs upp och utvecklas i samklang med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta sker vanligen i en samverkansgrupp eller skyddskommitté. I rutinerna ingår bland annat och var den utsatta snabbt kan få hjälp. Arbetsgivaren kan till exempel använda företagshälsovården för vissa insatser.

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!