Publicerad: 29 oktober 2019

Fråga och svar

Hur hanterar de nya (OSA) föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) frågan om att den enskilde får stöd eller upprättelse om de drabbats av kränkande särbehandling?

När det gäller frågor om upprättelse för den enskilde individen så reglerar inte arbetsmiljölagen detta och därför inte heller de nya föreskrifterna. Däremot ska arbetsgivaren tillhandahålla stöd för den som drabbats av kränkande särbehandling. Det reglerar de nya föreskrifterna. Fokus för arbetsmiljöreglerna är alltid att förebygga ohälsa.

Föreskrifterna gör det tydligare hur man ska arbeta förebyggande mot kränkningar.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!