Publicerad: 6 februari 2018

Fråga och svar

Ska skyddsombud vara med när riskbedömning görs?

Står det någonstans i lagtexten att det finns krav att skyddsombudet ska/måste vara med i riskbedömning inför förändring?

  • Arbetsgivare ska erbjuda arbetstagare, skyddsombud och elevskyddsombud möjligt att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Riskbedömningar vid planerade förändringar i verksamheten ingår som en viktig del i SAM. Detta står i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), 4 § och 8 §. Du hittar författningen hos Arbetsmiljöverket. Där finns också arbetsmiljölagen (AML) tillgänglig.

    Arbetsmiljöverket
  • Direkt i arbetsmiljölagen, 6 kapitel , 4 §, står att skyddsombud – liksom skyddskommittén /samverkansgruppen ( 6 kapitel 9 §) - ska delta vid planeringen av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder, arbetsorganisation och vid upprättande av handlingsplaner.
  • Finns det lokalt samverkansavtal bör det där framgå hur skyddsombuden medverkar i arbetsmiljöarbetet.
  • Arbetsgivare kan bli skadeståndsskyldig enligt 6 kapitel 11 § AML om inte reglerna om samverkan med skyddsombuden följs.
  • Skyddsombuden kan bidra med bra kompetens till cheferna i verksamheten.

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!