Publicerad: 18 mars 2020

Skyddsmask 90 tillåts i bekämpningen av coronaviruset

Arbetsmiljöverket har tagit beslut om att personlig skyddsutrustning som saknar CE-märkning, som skyddsmask 90, får användas för att skydda personal inom bland annat hälso- och sjukvården, äldre- och handikappomsorgen. ambulansen och räddningstjänsten.

Beslutet är taget utifrån rådande risk för smittspridning och gäller från och med 18 mars till och med 31 december 2020.

Arbetsgivaren ska säkerställa skyddsutrustning

SKR välkomnar beslutet som bidrar till att minska bristen på personlig skyddsutrustning. För arbetsgivaren blir det extra viktigt att själv säkerställa att skyddsutrustningen är säker och lämplig för ändamålet. Arbetsmiljöverkets beslut innebär att skyddsmask 90 med tillhörande filter kan användas utan att arbetsgivaren behöver ansöka om dispens.

När det gäller skyddsmask 90 är det särskilt viktigt att masken testas innan användning så att den inte läcker.

Tillåtet att använda skyddsmask 90, Arbetsmiljöverket

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Westlund
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!