Publicerad: 5 december 2017

Skol-OSA, ett redskap för att arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i skolan

SKL har tillsammans med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund tagit fram ett stödmaterial för hur man arbetar med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Här finns praktiska råd, tips, tolkningar och stöd för att förebygga ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling för skolledare och skyddsombud.

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) började gälla den 31 mars 2016 och innebär tydligare krav på hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. Avtalsparterna, SKL och Lärarnas Samverkansråd, tillsatte i samband med HÖK 12 en arbetsgrupp för att utarbeta ett stödmaterial med utgångspunkt i OSA för förskolans och skolans verksamhet. Parterna understryker ett gemensamt ansvar för ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan. En god organisatorisk och social arbetsmiljö gynnar även förskolans och skolans måluppfyllelse.

Organisatorisk och social arbetsmiljö i skolan

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!