Publicerad: 5 december 2017

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Utifrån kampanjen #metoo och de röster som höjts kring sexuella trakasserier, har även SKL fått frågor kring omfattningen av detta problem.

De siffror som finns i den officiella statistiken från SCB/Arbetsmiljöverket visar att kommuner, landsting och regioner ligger i nivå med övriga arbetslivet gällande sexuella trakasserier från kollegor och chefer. Här är det ungefär totalt två procent av alla anställda som indikerar att de har utsatts för sexuella trakasserier från medarbetare eller chefer minst en gång under 2015, enligt den rapport från Arbetsmiljöverket som publicerades förra året.

En stor majoritet av de anställda inom kommuner, landsting och regioner har så kallade kontaktyrken vilket ofta innebär att man har en kontakt med olika former av brukare såsom vårdtagare och elever. Inom vård och omsorgsområdet har fjorton procent angett att de har utsatts för sexuella trakasserier under det senaste året. Sett till hela arbetsmarknaden är hotell- och restaurangbranschen den bransch med högst siffror.

Sexuella trakasserier är fullständigt oacceptabelt och en osund kultur på arbetsplatsen ska hanteras omedelbart. Sexuella trakasserier och andra former av kränkande beteenden får inte förekomma på arbetsplatsen och där har arbetsgivaren ett stort ansvar.

Ett första steg i förebyggandet kan vara att ta fram en policy med tydliga rutiner hur man ska agera vid kränkande särbehandling. Dessa frågor ska hanteras både på individnivå och på kultur- och organisationsnivå. Om det är fråga om kränkningar från kollegor eller chefer, är det även lämpligt att ta in en utomstående utredare, från exempelvis företagshälsovården.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!