Publicerad: 30 april 2019

Se webbsändningen om Arbetsmiljöverkets information och tillsyn 2019-2020

Webbkonferensen handlar om Arbetsmiljöverkets information och tillsynsstrategi 2019-2020. Den finns nu tillgänglig att se i efterhand.

Under 2019 kommer Arbetsmiljöverket att besöka samtliga kommuner och regioner för att informera om de förtroendevaldas arbetsmiljöansvar. Kopplat till dessa informationer kommer verket 2020 att inspektera att kommuner och regioner årligen genomför uppföljning av sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Med detta som bakgrund anordnade SKL och Sobona en webbsänd konferens.

Se webbsändningen och ta del av dokumentationen i efterhand

Yttersta arbetsmiljöansvaret

Huvudprincipen är att högsta ledningen har det yttersta arbetsmiljöansvaret. Det gäller så länge inte ett särskilt arbetsmiljöuppdrag har tilldelats någon annan person eller funktion på ett klart och tydligt sätt. Även i sådana fall har den högsta ledningen alltid kvar det yttersta ansvaret för att försäkra att verksamheten håller en god arbetsmiljö. I kommuner och regioner ska det finnas en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

Praktiska arbetsmiljöarbetet

Det praktiska arbetsmiljöarbetet sköts därmed av chefer och medarbetare i det dagliga arbetet och i den löpande utvecklingen av verksamheten. Föreskrifterna om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) har tonvikt på det förebyggande arbetet. Det betyder till exempel att kontinuerligt ska undersöka fysiska, psykologiska och sociala förhållanden på arbetsplatsen som kan innebära risker för hälsan. Årligen ska det systematiska arbetsmiljöarbetet följas upp och vid behov ändras så att det fungerar.

Läs vidare

Publikationer

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare
  • Anders Westlund
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!