Publicerad: 13 december 2018

Ny skrift om de förtroendevaldas arbetsmiljöansvar

SKL har tagit fram en ny skrift om de förtroendevaldas arbetsmiljöansvar. Skriften ger en översiktlig bild av arbetsmiljöansvaret i landets kommuner, landsting och regioner.

Skriften vänder sig till förtroendevalda och syftar till att beskriva hur du som förtroendevald kan arbeta för att säkerställa en god arbetsmiljö.

Med över en miljon medarbetare står kommuner, landsting och regioner för ungefär en fjärdedel av den svenska arbetsmarknaden. Det är de förtroendevalda politikerna i fullmäktige och nämnder som är yttersta representant för kommun och landsting som arbetsgivare och politiker i fullmäktige som ger de grundläggande förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet.

Förtroendevaldas arbetsmiljöansvar

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!