Publicerad: 5 december 2017

Ny rapport om arbetsmiljö från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har publicerat en ny rapport hur sysselsatta upplever sin arbetsmiljö. I rapporten ”Arbetsmiljön 2015” finns svar på 130 frågor som rör allt från ont i kroppen av arbetet, buller på arbetsplatsen, till hur arbetet organiseras och hur människor relaterar till varandra på arbetsplatsen.

Statistiska Centralbyrån gör på uppdrag av Arbetsmiljöverket vartannat år sedan 1989 undersökt arbetsförhållandena inom det svenska arbetslivet och ställt frågor till ett stort antal sysselsatta via telefonintervjuer och enkäter.

- SKL har länge efterfrågat att statistiken i denna rapport är nedbruten på kommun och landstingsnivå, säger Ned Carter utredare på SKL.

I den nya rapproten har Arbetsmiljöverket gått SKL till mötes och nu finns för första gången nedbruten statistik för kommuner och landsting. Det är sällan som statistiken i undersökningen visar några dramatiska variationer över åren beträffande hur de sysselsatta upplever sin arbetsmiljö. Detta gäller även denna gång. Värt att notera är att tre av fyra av de tillfrågade i stort är nöjda med arbetet även om rapporten visar att många upplever problem med sin arbetsmiljö. Störst andel nöjda finns bland specialister inom hälso-, och sjukvård.

Rapport: Arbetsmiljön 2015 (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!