Publicerad: 16 februari 2021

Ny rapport Arbetsmiljön i kommuner och regioner

SKL släpper en ny rapport som ger en övergripande beskrivning av arbetsmiljösituationen i kommuner och regioner. En god arbetsmiljö resulterar i arbetsplatser som gynnar medarbetarna, organisationens välbefinnande och således även verksamheten.

SKL:s rapport visar att en större andel av medarbetarna inom kommuner och regioner upplever att de har intressanta, stimulerande, omväxlande, obundna och meningsfulla arbeten än generellt på arbetsmarknaden.

Inom kommuner och regioner pågår även i större omfattning ett systematiskt arbetsmiljöarbetet vilket är en viktig förutsättning för att hantera de utmaningar som rapporten konstaterar beträffande arbetsrelaterad stress, hög arbetsbelastning, hot och våld.

Statistiska Centralbyrån genomför Arbetsmiljöundersökningen vartannat år på Arbetsmiljöverkets uppdrag. Arbetsmiljöundersökningen är en del av Sveriges officiella statistik. SKL:s rapport presenterar ett urval av frågor ur Arbetsmiljöundersökningen för att belysa arbetsmiljöns utveckling i jämförelse med tidigare undersökningar samt hur arbetet upplevs i kommuner och regioner i jämförelse med andra sektorer och arbetsmarknaden som helhet.

SKL:s rapport Arbetsmiljön i kommuner och regioner, webbutiken

Arbetsmiljöundersökningen 2017

Aktuellt

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!