Publicerad: 3 februari 2020

Ny broschyr med syfte att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen har gemensamt tagit fram en broschyr i syfte att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Broschyren informerar om rådande lagar och det ansvar som åläggs arbetsgivarna. Den innehåller också checklistor som kan användas i arbetet med att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Broschyren "Mellan den som utsätts och utsätter står du", Arbetsmiljöverket

Sedan tidigare har Arbetsmiljöverket tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen ett regeringsuppdrag att ta fram en digital plattform som klargör lagar och regler kring sexuella trakasserier i arbetslivet.

Webbseminarium med Arbetsmiljöverket och DO

SKL planerar att genomföra ett webbsänt seminarium med medverkanden från Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket för att informera om detta arbete den 1 april. Inom ett par veckor kommer inbjudningar till detta seminarium att skickas ut.

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!