Publicerad: 31 maj 2018

Minskning av arbetssjukdomar

Arbetsmiljöverkets senaste rapport med arbetsskadestatistik visar på en minskning av anmälda arbetssjukdomar både bland kvinnor och män.

Rapporten visar att arbetssjukdomarna gick ner med cirka 13 procent under 2017. För arbetsolyckor med sjukfrånvaro ligger anmälningarna på ungefär samma nivå som tidigare.

Rapporten visar också att det är vanligare med anmälda arbetssjukdomar bland kvinnor medan män oftare drabbas av dödsolyckor och anmäler fler arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro. Det är vanligast med arbetsolyckor inom jord- och skogsbruk.

Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsskador 2017

SKL:s arbete för att minska risken för skador och olyckor på arbetsplatsen

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!