Publicerad: 22 oktober 2018

Meningsfulla arbeten inom kommuner, landsting och regioner

Mer än fyra av fem anställda inom kommuner, landsting och regioner anser att man har ett mycket meningsfullt arbete. Det är fler än i någon annan del av arbetsmarknaden. Det visar en undersökning som SCB gjort på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Statistiska Centralbyrån har genomfört en arbetsmiljöundersökning på uppdrag av Arbetsmiljöverket för att ta reda på hur de anställda upplever sin arbetsmiljö.

En övergripande slutsats från undersökningen är att andelen som upplever sitt arbete som fysiskt eller psykiskt påfrestande är ganska oförändrat i jämförelse med tidigare undersökningar.

– SKL har höga ambitioner beträffande arbetsmiljöarbetet i kommuner, landsting och regioner med kopplingen god arbetsmiljö, produktivitet, kvalitet, (låg) sjukfrånvaro och ekonomiskt resultat. Detta är en alltmer omfattande utmaning med en demografisk utmaning med arbetskraftsbrist där arbetsmiljöfrågorna utgör en viktig konkurrensfaktor om personal mellan olika arbetsgivare, säger Caroline Olsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Här presenteras några grafer ur undersökningen som illustrerar arbeten i kommuner, landsting och regioner i jämförelse med övriga arbetsmarknaden. 

Har ett meningsfullt arbete,

Tabell som visar att mer än fyra av fem anställda inom kommuner, landsting och regioner anser att man har ett mycket meningsfullt arbete. Det är fler än i någon annan del av arbetsmarknaden.

Klicka för att förstora bilden. Källa: AV/SCB, Arbetsmiljöundersökningen, 2017

Mer än fyra av fem anställda inom kommuner, landsting och regioner anser att man har ett mycket meningsfullt arbete.

Kontaktyrken är vanligare inom kommun och landsting

Diagrammet illustrerar att en större del av arbetstiden för anställda inom kommuner, landsting och regioner kännetecknas av kontakt med brukare, det vill säga patienter, elever, förskolebarn och andra intressenter.

Klicka för att förstora bilden. Källa: AV/SCB, Arbetsmiljöundersökningen, 2017

Diagrammet illustrerar att en större del av arbetstiden för anställda inom kommuner, landsting och regioner kännetecknas av kontakt med brukare, det vill säga patienter, elever, förskolebarn och andra intressenter.

Arbete i kontaktyrken innebär att arbetet ofta utförs i samverkan med brukare där man använder sig själv som ”verktyg”. Här uppstår ofrånkomligt oförutsägbara situationer och det är svårare att fastställa ett tillstånd där arbetet är färdigt samt att arbetet i högre grad upplevs som meningsfullt och utvecklande.

3 av 10 upplever arbetet som fysiskt påfrestande

Diagrammet visar att cirka tre av tio av alla som arbetar inom kommuner upplever att de helt eller delvis har ett fysiskt påfrestande tungt arbete. Den siffran är ganska oförändrat i jämförelse med tidigare undersökningar.

Klicka för att förstora bilden. Källa: AV/SCB, Arbetsmiljöundersökningen, 2017. *Förändrad fråga 2015

Diagrammet illustrerar att andelen som helt eller delvis upplever sitt arbete som fysiskt påfrestande och tungt är ganska oförändrat i jämförelse med tidigare undersökningar.

Cirka tre av tio av alla som arbetar inom kommuner upplever att de helt eller delvis har ett fysiskt påfrestande tungt arbete.

6 av 10 upplever arbetet som psykiskt påfrestande

Diagrammet visat att nästan sex av tio av de som arbetar inom kommuner, landsting och regioner instämmer helt eller delvis i påståendet att de har ett har ett psykiskt påfrestande arbete.

Klicka för att förstora bilden. Källa: AV/SCB, Arbetsmiljöundersökningen, 2017. *Förändrad fråga 2015

Diagrammet illustrerar att andelen som helt eller delvis instämmer i påståendet att de har ett har ett psykiskt påfrestande arbete har varit ganska oförändrad under det senaste årtiondet och minskat något sedan slutet av 1990-talet. Nästan sex av tio av de som arbetar inom kommuner, landsting och regioner instämmer helt eller delvis i påståendet.

Anmälda arbetssjukdomar minskar

Arbetsmiljöverket har även uppmärksammat en omfattande minskning av anmälda arbetssjukdomar. Visserligen är det fortfarande vanligare att anställda inom kommuner, landsting och regioner anmäler arbetssjukdomar på grund av organisatoriska och sociala faktorer samt ergonomiska belastningsfaktorer så som tunga lyft.

Kraftig nedgång av arbetssjukdomar

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!