Publicerad: 5 mars 2020

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutvecklingen

SKR har tagit fram en skrift som visar hur du som arbetsgivare kan arbeta systematiskt och planerat med arbetsmiljön.

Arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter. Primärt handlar det systematiska arbetsmiljöarbetet om att förebygga risk för arbetsrelaterad ohälsa och olycksfall. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan verksamheten organiseras så att ohälsa förebyggs.

Skrift från SKR: Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Skriften ska fungera som ett stöd mot bakgrund av Arbetsmiljöverkets planerade inspektioner av kommuner och regioner under de kommande åren gällande den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöverkets inspektioner under 2020-2021

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter och förutsättningar. Föreskrifterna innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsmiljöarbetet ska inordnas i den dagliga verksamheten, bedrivas långsiktigt och inte som ett tillfälligt projekt utifrån medial uppmärksamhet eller tillfälliga ökningar i sjukfrånvaro.

Arbetsmiljöverket, föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare
  • Anders Westlund
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!