Publicerad: 30 maj 2018

Arbetsmiljöverket inspekterar hot och våld i HVB-hem och LSS-boenden

Arbetsmiljöverket påbörjar en nationell tillsynskampanj mot HVB-hem och LSS-boende. Kampanjen pågår i tre år, har fokus på hot och våld och omfattar närmare 800 inspektioner.

I Arbetsmiljöverkets inspektion kontrolleras bland annat att arbetsgivaren har ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete mot hot och våld och att arbetsgivare följer arbetsmiljölagstiftningen.

Vård och omsorg har många arbetsskadeanmälningar orsakade av våld, hot och kränkande särbehandling. Vanligast är anmälningar på HVB-hem (hem för vård eller boende) och LSS-boenden (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade).

Arbetsmiljö för HVB

Råd om att förebygga hot på jobbet

Råd vid kontakt med Arbetsmiljöverket

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!