Publicerad: 22 januari 2019

Arbetsmiljöverket inspekterar att de förtroendevalda följer upp

Arbetsmiljöverkets tillsyn av kommuner och regioner kommer framöver att fokusera på hur förtroendevalda följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Myndigheten ska granska hur det så kallade SAM-hjulet hanteras under innevarande mandatperiod.

Särskilt intressant är frågan om hur politiken arbetar med den årliga uppföljning. Arbetsmiljöverket ska inom ramen för strategin informera politiker för att göra de förtroendevalda medvetna om deras ansvar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

SAM-hjulet

Den nya strategin innebär att Arbetsmiljöverket inte planerar andra nationella tillsynsinsatser gentemot kommuner och regioner. Även fortsättningsvis kommer myndigheten att genomföra obligatorisk tillsyn mot bakgrund av skyddsombudens framställningar (AML 6.6a och 6.7) eller vid händelse av allvarlig tillbud eller olycksfall.

De senaste åren har flera av Arbetsmiljöverkets nationella tillsynsinsatser inriktats mot kommuner och regioner med fokus på äldreomsorgen, socialtjänsten, första linjens chefer inom vård och omsorg och skolor.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljöverket

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!