Publicerad: 16 december 2020

Arbetsmiljöverket har beslutat om nya föreskrifter om arbetsanpassning

1 december 2020 fattade Arbetsmiljöverket beslut om nya föreskrifter om arbetsanpassning (AFS 2020:5). Föreskrifterna träder i kraft 1 juni 2021 och ersätter i och med det föreskrifterna AFS 1994:1 Arbetsanpassning och Rehabilitering.

Arbetsmarknaden och utmaningarna på arbetsplatserna har förändrats vilket är ett skäl till verkets nya detaljerade regler om arbetsanpassning.

Förtydligande från Arbetsmiljöverket

Ordet rehabilitering är borttaget i rubriken i de reviderade föreskrifterna. Det innebär ett förtydligande att de nya föreskrifterna gäller på arbetsplatsen där arbetsgivaren har möjlighet att genomföra arbetsanpassning och på så vis kan bidra till arbetstagarens återgång till arbete. I de nya föreskrifterna hänvisas till att arbetsgivarens ansvar om rehabilitering regleras i 30 kap. Socialförsäkringsbalken. Det är ett förtydligande från Arbetsmiljöverkets sida att rehabilitering i stort hör till Försäkringskassans regelverk och medför att Arbetsmiljöverket varken kan eller ska föreskriva om mer detaljerade regler gällande rehabilitering.

Vägledning publiceras under våren

Under våren kommer Arbetsmiljöverket med sin vägledning kopplad till de nya föreskrifterna. SKR kommer i och med det komma ut med ytterligare information gällande de nya föreskrifterna.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!