Publicerad: 30 juni 2020

Inspektioner av Arbetsmiljöverket under 2020-2021

Arbetsmiljöverket genomför inspektioner av kommuner och regioner gällande den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Inspektionerna är uppskjutna på grund av smittspridning av covid-19. Enligt verkets planering kommer inspektioner på distans av kommunerna igång under hösten. Ingen tidpunkt är fastställd för när dessa inspektioner kommer att genomföras.

För regionerna, påbörjas inspektionerna av regionerna i början av 2021.

Webbseminarium

SKR har tillsammans med Arbetsmiljöverkets projektledare Heli Aarnipuro och Björn Sjöberg spelat in ett webbseminarium för att beskriva upplägget av dessa inspektioner.

Checklista för förskolor

I tillsynsstrategin ingår att Arbetsmiljöverket genomför lokala stickprov för att undersöka att arbetsmiljöarbetet har genomslag och rutiner följs för att undersöka och hantera arbetsmiljörisker på samtliga organisatoriska nivåer. I kommunerna kommer dessa stickprov att genomföras i mellan tre och tio förskolor.

Mot denna bakgrund har SKR tillsammans med Prevent tagit fram en checklista som ett stödmaterial som kan användas inför inspektionerna.

Arbetsmiljön i förskolan

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare
  • Anders Westlund
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!