Publicerad: 18 februari 2020

Inspektioner av Arbetsmiljöverket under 2020-2021

Under kommande år genomför Arbetsmiljöverket inspektioner av kommuner och regioner gällande den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Under 2019 har Arbetsmiljöverkets inspektörer besökt kommuner och regioner och informerat förtroendevalda om deras övergripande ansvar för arbetsmiljön. Under januari påbörjades nästa steg i verkets tillsynsstrategi med inspektioner av hur kommunerna årligen arbetar med uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet på en övergripande nivå. För regionerna, påbörjas inspektionsbesöken under november 2020.

Webbseminarium

SKR har tillsammans med Arbetsmiljöverkets projektledare Heli Aarnipuro och Björn Sjöberg spelat in ett webbseminarium för att beskriva upplägget av dessa inspektioner.

Checklista för förskolor

I tillsynsstrategin ingår att Arbetsmiljöverket genomför lokala stickprov för att undersöka att arbetsmiljöarbetet har genomslag och rutiner följs för att undersöka och hantera arbetsmiljörisker på samtliga organisatoriska nivåer. I kommunerna kommer dessa stickprov att genomföras i mellan tre och tio förskolor.

Mot denna bakgrund har SKR tillsammans med Prevent tagit fram en checklista som ett stödmaterial som kan användas inför inspektionerna.

Arbetsmiljön i förskolan

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare
  • Anders Westlund
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!