Publicerad: 29 november 2019

Arbetsmiljörådet

Kommunernas och regionernas Arbetsmiljöråd (AMR) är en partsarena för strategiska arbetsmiljö- och samverkansfrågor inom den kommunala sektorn.

Rådet ska stödja integration mellan arbetsmiljö, medbestämmande och verksamhet samt vårda tillämpningen av gällande kollektivavtal.

Avsikten är att genom samverkan mellan de centrala parterna stödja ett förebyggande och processinriktat arbetsmiljöarbete på lokal nivå.

AMR består av tio ledamöter. Tre utses av SKR, två av Svenska Kommunalarbetareförbundet, en vardera av OFR:s förbundsområden (Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård, Läkare samt Lärarnas Samverkansråd) samt en av AkademikerAlliansen.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!