Publicerad: 29 november 2019

Arbetsmiljörådet

Kommunernas och regionernas Arbetsmiljöråd (AMR) är en partsarena för strategiska arbetsmiljö- och samverkansfrågor inom den kommunala sektorn.

Rådet ska stödja integration mellan arbetsmiljö, medbestämmande och verksamhet samt vårda tillämpningen av gällande kollektivavtal.

Avsikten är att genom samverkan mellan de centrala parterna stödja ett förebyggande och processinriktat arbetsmiljöarbete på lokal nivå.

AMR består av tio ledamöter. Tre utses av SKR, två av Svenska Kommunalarbetareförbundet, en vardera av OFR:s förbundsområden (Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård, Läkare samt Lärarnas Samverkansråd) samt en av AkademikerAlliansen.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!