Publicerad: 29 november 2019

SKR:s partsarbeten inom arbetsmiljöområdet

Parterna i kommun- och regionsektorn har en lång tradition av att samverka och arbetar i olika sammanhang för att vårda och utveckla partssamarbeten. Parterna delar ansvaret för utvecklingen av ett hållbart arbetsliv.

Under de senaste åren har SKR intensifierat partsarbetet inom arbetsmiljöområdet. Flera omfattande initiativ har tagits. Bland annat för att stärka det lokala arbetsmiljöarbetet samt att minska sjuktalen genom den partsgemensamma avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser.

Partsarbete bygger på ömsesidig tillit och respekt för varandras roller och uppdrag. Det bygger också på ett gemensamt ansvarstagande för de avtal och överenskommelser som vi upprättar och förvaltar. Konkret handlar det om att skapa gemensamma bilder, bygga goda relationer och avtalsutveckling för väl fungerande verksamheter i kommuner och regioner.

Huvudparten av kommunernas och regionernas arbetsmiljöarbete bedrivs dock dagligen i verksamheterna genom ett långsiktigt systematiskt arbetsmiljöarbete men också genom särskilda satsningar för att förbättra arbetsmiljön, minska sjuktalen, säkra personalförsörjning och öka kvaliteten.

Sammanställning av partsarbeten inom arbetsmiljöområdet

I dokumentet finns en sammanställning över SKR:s partsarbeten inom arbetsmiljöområdet.

SKR:s partsarbeten inom arbetsmiljöområdet (PDF, öppnas i nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kristina Folkesson
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!