Publicerad: 17 september 2020

Arbetsliv på Twitter

Arbetslivssektionen har ett eget Twitterkonto där vi twittrar om frågor som rör personal- och kompetensförsörjning, arbetsmiljö och ledarskap.

@SKR_Arbetsliv

För oss är det viktigt att komma ut med våra budskap, men också bidra med omvärldsspaning och omvärldsanalys som kan lede till ett bättre och mer hållbart arbetsliv.

Vi retweetar också inlägg som bidrar till nyanserad debatt och nya perspektiv på frågor som rör och engagerar oss. Retweets betyder inte alltid att vi håller med.

Kontot kommer främst att hanteras under kontorstid.

Vi som twittrar på @SKR Arbetsliv

Caroline Olsson (CO)

Anders Barane (AB)

Christin N. Granberg (CNG)

Bodil Umegård (BU)


 • Fördjupningsseminarium i arbetslivsinriktad rehabilitering - Save the date
  Fördjupande seminarium i arbetslivsinriktad rehabilitering, uppbyggt på olika frågeställningar som arbetsgivaren kan få hantera i ett rehabiliteringsärende. Kursen innebär att deltagarna kommer få arbeta med olika fall som sedan diskuteras med kursledarna.
  Läs mer

 • Arbetstidsseminarium - Save the date
  Seminariet syftar till att ge en översikt av de regler som finns i lagar och avtal, forskning, arbete med verksamhetsanpassade och hälsosamma arbetstider samt partsarbetet om heltid som norm. Seminariets innehåll och perspektiv ger en introduktion till arbetstidsfrågorna inom sektorn och vad arbetsgivaren behöver ta hänsyn till när verksamheten ska bemannas.
  Läs mer

 • Grundkurs om pension - Save the date
  Tjänstepension är en värdefull förmån som kommuner och regioner erbjuder sina medarbetare och förtroendevalda. Pensioner upplevs ofta som svårt och pensionsinformation behöver bli mer tillgänglig och anpassad. I denna kurs förklaras på ett grundläggande sätt den allmänna pensionen, tjänstepensionen och dess val, pension i det förlängda arbetslivet, pension till förtroendevalda och lite om kringliggande försäkringar.
  Läs mer

 • Lönepolitisk grundkurs - Save the date
  Kursen syftar till en grundläggande genomgång av löneavtalen och syftar till att ge grundläggande kunskaper, vilka tankar som finns bakom avtalen samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren. Kursens innehåll berör även strategiskt lönepolitiskt arbete, lokal lönebildning samt förutsättningar i olika förhandlingsordningar.
  Läs mer

 • Arbetsrättslig baskurs - Save the date
  SKR och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar en Baskurs i arbetsrätt. Syftet med denna kurs är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den kommunala och regionala sektorn.
  Läs mer

 • Semesterseminarium - Save the date
  Seminariet syftar till en översiktlig genomgång av möjlig planering och uppföljning i syfte att skapa en semesterplanering som både möter verksamhetens behov av bemanning och arbetstagares behov av semester.
  Läs mer

 • Beräkningar i Allmänna Bestämmelser - Save the date
  Kursen syftar till att lyfta fram viktiga beräkningssätt och dess grunder i avtalet, såsom exempelvis vid grundlöneberäkningar, löneavdrag och särskilda ersättningar. Innehållet i kursen omfattar inte frågor kring lönesystem eller löneöversyn.
  Läs mer

 • Grundkurs i Bilaga M, lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden - Save the date
  Bilaga M till Allmänna Bestämmelser reglerar lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden och syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper inom området.
  Läs mer

 • Kurs om föräldraledighet - Save the date
  Kursen innehåller en kort genomgång av delar av föräldraledighetslagen samt aktuella delar i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser. Fokus i kursen läggs främst på frågor och svårigheter gällande förläggning och ersättningar runt föräldraledighet.
  Läs mer

 • Diskriminering i arbetslivet - Save the date
  Våren 2021 erbjuder SKR ett digitalt och interaktivt temaseminarium kring diskrimineringslagen och diskriminering i arbetslivet.
  Läs mer

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!