Publicerad: 11 december 2019

Arbetsliv på Twitter

Arbetslivssektionen har ett eget Twitterkonto där vi twittrar om frågor som rör personal- och kompetensförsörjning, arbetsmiljö och ledarskap.

@SKL_Arbetsliv

För oss är det viktigt att komma ut med våra budskap, men också bidra med omvärldsspaning och omvärldsanalys som kan lede till ett bättre och mer hållbart arbetsliv.

Vi retweetar också inlägg som bidrar till nyanserad debatt och nya perspektiv på frågor som rör och engagerar oss. Retweets betyder inte alltid att vi håller med.

Kontot kommer främst att hanteras under kontorstid.

Vi som twittrar på @SKL Arbetsliv

Caroline Olsson (CO)

Anders Barane (AB)

Christin N. Granberg (CNG)

Bodil Umegård (BU)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!