Publicerad: 23 maj 2017

Checklista för chefens arbetsmiljö

SKL har tagit fram en checklista med fokus på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. (AFS 2015:4)

Checklistan kan användas som ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet kring chefers villkor och arbetsmiljö. Den kan exempelvis vara ett underlag vid utvecklings- och medarbetarsamtal samt olika former av undersökningar eller riskbedömningar i samverkansgrupp eller skyddskommitté.

Resultaten av dessa undersökningar måste också återkopplas till dem som har mandat att fatta beslut om verksamhetens organisering. SKL hoppas därför att checklistan även kan vara ett stöd för att ta fram relevanta beslutsunderlag.

Checklista för chefens arbetsmiljö (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!